Gazetka Siekierczyńska

Adres redakcji Gazetki Siekierczyńskiej:


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Dom Kultury w Siekierczynie
59-818 Siekierczyn 1
tel./fax: 75 7221777

Aktualny numer: 172

Gazetka Siekierczyńska nr 172

Kolegium redakcyjne:

  • Jolanta Napadłek - Redaktor naczelny
  • Edward Cwynar - Zastępca redaktora naczelnego
  • Bogusław Kulszewicz - Sekretarz redakcji
  • Dariusz Furdykoń
  • Tomasz Hajdel
  • Marzena Stelmach
  • Małgorzata Małek - współpracująca
  • Piotr Kret - współpracujący
  • Jacek Adamski - współpracujący

Archiwum Gazetki Siekierczyńskiej:

Rocznik 1990:
Nr 1 (1)
Nr 2 (2)
Nr 3 (3)
Nr 4 (4)
Rocznik 1991:
Nr 1 (5)
Nr 2 (6)
Rocznik 1992:
Nr 1 (7)
Nr 2 (8)
Nr 3 (9)
Rocznik 1993:
Nr 1 (10)
Nr 2 (11)
Nr 3 (12)
Nr 4 (13)
Nr 3 (14)
Nr 4 (15)
Rocznik 1994:
Nr 1 (16)
Nr 2 (17)
Nr 3 (18)
Nr 4 (19)
Nr 3 (20)
Nr 4 (21)
Rocznik 1995:
Nr 1 (22)
Nr 2 (23)
Nr 3 (24)
Nr 4 (25)
Nr 3 (26)
Nr 4 (27)
Rocznik 1996:
Nr 1 (28)
Nr 2,3 (29,30)
Nr 4,5 (31,32)
Rocznik 1997:
Nr 1 (33)
Nr 2 (34)
Nr 3 (35)
Nr 4 (36)
Nr 3 (37)
Nr 4 (38)
Rocznik 1998:
Nr 1 (39)
Nr 2 (40)
Nr 3 (41)
Nr 4 (42)
Nr 5,6 (43,44)
Rocznik 1999:
Nr 1,2 (45,46)
Nr 3 (47)
Nr 4 (48)
Nr 5,6 (49,50)
Rocznik 2000:
Nr 1 (51)
Nr 2 (52)
Nr 3 (53)
Nr 4 (54)
Nr 5 (55)
Nr 6 (56)
Rocznik 2001:
Nr 1 (57)
Nr 2 (58)
Nr 3 (59)
Nr 4 (60)
Nr 5,6 (61,62)
Rocznik 2002:
Nr 1 (63)
Nr 2 (64)
Nr 3,5 (65,67)
Nr 6 (68)
Rocznik 2003:
Nr 1 (69)
Nr 2 (70)
Nr 3 (71)
Nr 4 (72)
Nr 5 (73)
Nr 6 (74)
Rocznik 2004:
Nr 1 (75)
Nr 2 (76)
Nr 3 (77)
Nr 4 (78)
Nr 5 (79)
Nr 6 (80)
Rocznik 2005:
Nr 1 (81)
Nr 2 (82)
Nr 3 (83)
Nr 4 (84)
Nr 5 (85)
Nr 6 (86)
Rocznik 2006:
Nr 1 (87)
Nr 2 (88)
Nr 3 (89)
Nr 4 (90)
Nr 5 (91)
Nr 6 (92)
Rocznik 2007:
Nr 1 (93)
Nr 2 (94)
Nr 3,4 (95,96)
Nr 5 (97)
Nr 6 (98)
Rocznik 2008:
Nr 1 (99)
Nr 2 (100)
Nr 3,4 (101,102)
Nr 5,6 (103,104)
Rocznik 2009:
Nr 1 (105)
Nr 2 (106)
Nr 3 (107)
Nr 4 (108)
Nr 5,6 (109,110)
Rocznik 2010:
Nr 1 (111)
Nr 2 (112)
Nr 3 (113)
Nr 4 (114)
Nr 5 (115)
Nr 6 (116)
Rocznik 2011:
Nr 1 (117)
Nr 2 (118)
Nr 3 (119)
Nr 4 (120)
Nr 5 (121)
Rocznik 2012:
Nr 1 (122)
Nr 2 (123)
Nr 3 (124)
Nr 4 (125)
Nr 5 (126)
Nr 6 (127)
Rocznik 2013:
Nr 1 (128)
Nr 2 (129)
Nr 3 (130)
Nr 4 (131)
Nr 5 (132)
Rocznik 2014:
Nr 1 (133)
Nr 2 (134)
Nr 3 (135)
Nr 4 (136)
Nr 5 (137)
Nr 6 (138)
Rocznik 2015:
Nr 1 (139)
Nr 2 (140)
Nr 3 (141)
Nr 4,5 (142,143)
Nr 6 (144)
Rocznik 2016:
Nr 1 (145)
Nr 2 (146)
Nr 3 (147)
Nr 4 (148)
Nr 5 (149)
Rocznik 2017:
Nr 1 (150)
Nr 2 (151)
Nr 3 (152)
Nr 4 (153)
Nr 5 (154)
Nr 6 (155)
Rocznik 2018:
Nr 1 (156)
Nr 2 (157)
Nr 3 (158)
Nr 4 (159)
Nr 5 (160)
Rocznik 2019:
Nr 1 (161)
Nr 2 (162)
Nr 3 (163)
Nr 4 (164)
Nr 5 (165)
Nr 6 (166)
Rocznik 2020:
Nr 1 (167)
Nr 2 (168)
Nr 3 (169)
Nr 4 (170)
Nr 5 (171)
Nr 6 (172)